Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nasz ośrodek w okresie wielu lat przeprowadzał szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, firm i instytucji państwowych.

Zapewniamy, że nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców
z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy - posiadający wieloletnią praktykę
a także ogromne doświadczenie zawodowe.

Oferta

Rodzaj kursu / szkolenia
Cena *
Czas trwania
- wstępne ogólne
tel.
3 h
- okresowe dla stanowisk administracyjno - biurowych
40
8 h
- okresowe dla stanowisk robotniczych
40
8 h
- okresowe dla osób kierujących pracownikami
80
16 h
- okresowe dla pracodawców
90
16 h
- okresowe dla stanowisk inżynieryjno - technicznych
tel.
16 h
- okresowe dla służb bhp
tel.
32 h

* Dla grup zorganizowanych ceny negocjowane