Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Przpiesy zawarte w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrześniea 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( z pózn. zm. ) nakładają na pracodawców obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla swoich pracowników.

Nasz ośrodek szkolenia o tematyce pierwszej pomocy organizuje od wielu lat. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością i pozytywną opinią uczestników. Szkolenia prowadzimy zarówno dla pracowników oświaty, pracowników firm i instytucji, dzieci i młodzieży.

OFERTA

Program szkolenia Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej został opracowany przez specjalistów z dziedziny ratownictwa medycznego.
Nasz program dostosowany jest do specyfiki pracy w środowisku w jaki szkolenie jest przeprowadzane.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena: 50 zł / os Czas trwania: 6h lekcyjnych

Istnieje możliwość modyfikacji programu szkolenia - wg modułów przygotowanych przez naszego specjalistę. Wykaz tamtów w załączniku poniżej. Czas przewidziany na realizację jednego modułu to ok 45 min.

Wykaz modułów

* Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen