Usługi w zakresie BHP

Oprócz prowadzenia kursów i szkoleń nasza Filia proponuje Państwu pomoc w wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów dot. BHP

Ceny ustalane indywidualnie

Oferta

* Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
* Opracowanie stanowiskowej analizy ryzyka zawodowego
* Konsultacje z zakresu BHP i Prawa Pracy
* Realizacja zadań służby bhp w zakładzie pracy
* Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy
* Sporządzanie dokumentacji powypadkowej