Ogólne informacje

Nowe pomoce dydaktyczne na naszym wyposażeniu

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że kolejne przeprowadzane przez nas szkolenia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy a także szkolenia BHP będą jeszcze bardziej ciekawe a ćwiczenia bardziej efektywne.


Do naszego dotychczasowego wyposażenia treningowego dołączyły:

Kolejny defibrylator treningowy

Urządzenia SkillGuide do pomiaru, śledzenia i doskonalenia umiejętności w zakresie RKO

Kamizelka ACT FAST Choking Trainer do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławień

Nasze fantomy zostały ulepszone do wersji QCPR a to oznacza, że uczestnicy naszych szkoleń podczas ćwiczeń będą otrzymywali informacje zwrotne o poprawności wykonywania głębokości, relaksacji i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.

Serdecznie zapraszamy !