Szkolenia dla członków ZNP

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez nas tematyką szkoleń. Szkolenia możemy przeprowadzić w formie online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub w formie stacjonarnej.

Jeśli nie zainteresował Państwa żaden z proponowanych tematów zapraszamy do kontaktu a postaramy się zrealizować szkolenie na wskazany temat.

Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z każdym oddziałem

Zachęcamy do śledzenia działu nadchodzących wydarzeń gdzie na bieżąco umieszczane są informację o planowanych szkoleniach.


Uprawnienia związków zawodowych na podstawie ustawy o związkach zawodowych i Statutu ZNP (kompetencje zakładowej organizacji związkowej – oddziału ZNP, Ogniska)

Czas trwania: 3h

 1. Podstawowe źródła prawa związkowego
 2. Zadania i kompetencje poszczególnych ogniw ZNP uregulowane w Statucie ZNP
 3. Dokumentacja ogniw ZNP
 4. Zakres przedmiotowy ochrony związkowej

Społeczna Inspekcja Pracy w szkole/placówce oświatowej

Czas trwania: 3h

 1. Podstawa prawna funkcjonowania Społecznego Inspektora Pracy w szkole/placówce oświatowej
 2. Rola Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w szkole/placówce
  • wybory (kadencja)
  • regulamin pracy
  • rola społecznego inspektora pracy ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania prawa pracy wynikającego z ustaw: KN, KP, o pracownikach samorządowych.
 3. SIP w relacjach z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.

Pragmatyka nauczycielska – Karta nauczyciela czy Kodeks Pracy ( porównanie )

Czas trwania: 4h

 1. Podstawy nawiązania stosunku pracy
 2. Rozwiązanie stosunku pracy
  • gwarancje nieznane kodeksowi pracy
 3. Postępowanie dyscyplinarne a zwolnienie dyscyplinarne
  • prawa pracownicze
  • prawo ucznia
 4. Czas pracy
 5. Awans zawodowy
 6. Urlopy, w tym urlop dla poratowania zdrowia
 7. Składniki wynagrodzenia

Informacje o oferowanych przez nas szkoleniach w chwili obecnej udzielane są telefonicznie lub mailowo.